Korištenje obnovljivih izvora energije u sklopu podmjere 4.2.2. omogućava bespovratna sredstva od 50% u iznosu do 1.000.000 EUR (za početnike 200.000 EUR).

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe koje jesu ili nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mali, srednji ili veliki).

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1. Natječaja.

U sklopu ove mjere moguće je ulagati:
1. Objekti za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom
2. Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
3. Opći i nematerijalni troškovi

Tako se može izgraditi solarna elektrana ili pogon na biomasu za vlastite potrebe ili korištenje biomase za proizvodnju električne i toplinske energije. Ujedno je prihvatljiva kupnja softweara ili priprema dokumentacije.

Odvojite nekoliko minuta vašeg vremena te izračunajte bodove koju ostvarujete. Za sve ostale informacije o nepoljoprivrednim djelatnostima možete kliknuti na sljedeću poveznicu.

POPUNITE SVA POLJA I USKORO ĆE TE DOBITI ODGOVOR O BROJU BODOVA

KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE - BODOVANJE

Besplatne konzultacije